Otvoreno školsko takmičenje gudača ``Vladimir Đorđević``17. april 2019

 PRODUŽEN JE ROK ZA PRIJAVU DO 10. APRILA 2019.

Organizator takmičenja je stručno veće gudača OMŠ „Vladimir Đorđević“ Beograd. Rok za slanje prijave je 10. april 2019. godine. Prijavljivanje takmičara se vrši isključivo putem elektronske pošte na adresu : takmicenje@vladimirdjordjevic.edu.rs . Prijave koje se pošalju posle navedenog roka neće biti prihvaćene. Potvrdu o upisanom razredu i dokaz o uplaćenoj donaciji na ime Otvorenog školskog takmičenja gudača „Vladimir Đorđević“ takmičar direktno predaje sekretaru žirija na dan takmičenja. Takmičari iz inostranstva uplaćuju donaciju po dolasku na takmičenje. U slučaju otkazivanja nastupa od strane takmičara, organizator nije u obavezi da vrati donaciju. Pune troškove, troškove smeštaja i ishrane snose sami takmičari. Organizator zadržava pravo snimanja, reprodukovanja, kao prenosa Takmičenja bez naknade takmičarima. Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede takmičara ili oštećenja, krađu instrumenata za vreme Takmičenja.

Nalog za uplatu

Iznos donacije je 3,000 rsd.

Broj žiro računa škole: 840-1461666-15

Svrha uplate: donacija gudačima

Primalac: OMŠ“V:Đorđević“ Vatroslava Jagića 5, Beograd

Ciljevi takmičenja

Podsticaj učenicima i nastavnicima

Otkrivanje novih muzičkih talenata

Očuvanje srpske kulturne baštine

Promovisanje dela Vladimira Đorđevića i OMŠ“Vladimir Đorđević“ u Beogradu

Nagrade Otvorenog takmičenja gudača „Vladimir Đorđević“

I nagrada od 95 do 100 poena

II nagrada od 85 do 94,99 poena

III nagrada od 75 do 84,99 poena

Pohvala od 70 do 74,99 poena

Žiri može da dodeli i nagradu za (jednu) najbolje izvedenu obaveznu kompoziciju

Note za obavezne kompozicije

II Razred

III Razred

IV Razred

V Razred

VI Razred