OМШ

„Владимир Ђорђевић” Београд

Музичка просвета је примарна делатност наше школе која траје од 1948. г. Поред музичке просветне делатности у школи постоји и концертна делатност која носи назив „Понедељком у Ђорђевићу„. У оквиру тог серијала на концертима чији је стални термин последњи понедељак у месецу еминентни музичари дарују своје стваралаштво.

Владимир Р. Ђорђевић је рођен 02.12.1869.год у Брестовцу код Зајечара, у свештеничкој породици, преминуо је 22.04.1938.год. у Београду. Основну школу и гимназију завршио је у Алексинцу, а Учитељску школу у Нишу, одакле је од 1893.год. наставио да студира науку о хармонији на Конзерваторијуму у Бечу код професора Роберта Фокса. Од 1901.год. код професора Шебора у Прагу похађао је курс инструментације. Као учитељ и музички педагог радио је у Алексинцу, Пироту, Врању, Ваљеву, Јагодини. 1912. године долази у Београд, где је све до своје пензије 1924.год. радио као гимназијски професор и као хонорарни предавач теорије музике и хармоније у музичкој школи „Корнелије Станковић“ .