Žiri

I, III i V razred

  • Vera Ilić – MŠ „Vatroslav Lisinski“ – violina
  • Venia Žarković – MŠ „Mokranjac“ – violina
  • Ivana Topalović – MŠ „Josip Slavenski“ – viola
  • Nataša Blagojević – MŠ „Kosta Manojlović“ – violončelo

II, IV i VI razred

  • Božidar Radosavljević – ŠZMT Ćuprija – violina
  • Svetlana Dimitrijević – MŠ „Josif Marinković“ – violina
  • Tatjana Petrović – MŠ „Stanković“ – viola
  • Đorđe Milošević – MŠ „Mokranjac“ u FU Priština – Zvečan – kontrabas

II, III i VI razred

  • LJubinko Lazić – FMU Niš – kontrabas