Žiri

  • Božidar Radosavljević, violina, Škola za muzičke talente Ćuprija
  • Ljiljana Anakijev Grujić, violina, MŠ „Marinković“, Beograd
  • Vera Ilić, violina, MŠ „Lisinski“, Beograd
  • Tatjana Petrović, viola, MŠ „Stanković“, Beograd
  • Dejan Travica, violončelo, MŠ „Mokranjac“, Beograd
  • Milutin Mladenović, violončelo FILUM Кragujevac
  • Ljubinko Lazić, kontrabas, FMU Niš